Boutique shop on sale

Rs. 1,000,000

Businesses, Shops & Stores, Real Estate & Businesses

  • For Sale
    Cloth Shop
  • Area Size
  • Location Area
    Kathmandu-Inside Ringroad
  • Location Detail
    Nayabazar
काठमाडौं को नयाँबजार सोरखुट्टे चोक बाट बालाजु जाने मुख्य सडकमा रहेको एक्दमै राम्रो सँग चलिरहेको बुटिक पसल अर्जेन्ट बिक्रिमा छ। संपर्क नम्बर :- ९८४३७९३२७८ / ९८४११५०५००. for more details click on below link. http://fyafullaa.com/property/boutique-shop-sale-in-kathmandu/