Fire Extinguisher in Nepal - 98511-31434, 98011-47024

Rs. 1,800

Electronic & Technology, Office Electronics, Other Office Electronics

  • Warranty Period
    36 months
गर्मी र हावाहुरी चल्ने मौसममा अरु बेलाको तुलनामा आगलागिको सम्भावना अली धेरै हुने भएकोले, Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur City Area or Kathmandu Valley मा निशुल्क डेलिभरी, जडान, र आवश्यकतानुसर प्रयोग गर्ने बिधी सिकाउने छौं । *****Fire Extinguishers Season Offer **** 1 kg - Rs. 2,100/- (Buy 5 @ 1800/- per unit) 2 kg - Rs. 2,500/- & Rs.2,800/- (Buy 5 @ 2,200 per unit) 4 kg - Rs. 3,300/- & Rs.3,800/- (Buy 5 @ 2,800 per unit) 6 kg - Rs. 3,800/- & Rs.4,800/- (Buy 5 @ 3,300 per unit) 9 kg - Rs.4,500/- & Rs. 5,800/- (Buy 5 @ 3,900 per unit) #VAT Extra. AIT Amy's I T Pvt.Ltd Kapan, Kathmandu 01-4811854 / 9851131434 / 9801147024 [email protected] ******For dealer price, plz mail [email protected] or Call us